שאלה:
תשובה:
צריך, אלו מינים שונים, במראה, במרקם וגם בטעם. אפילו על זנים שונים של אותו פרי צריך לברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פי"א סי"ד
ברכת שהחיינו ברכות הראיה
557