שאלה:
תשובה:
כאשר יש מכך צער ועלול להיגרם נזק, ניתן להקל בצנעה. אך כמובן אסור לפרק או להרכיב את הצינור, רק לנשוף בו כשהוא מחובר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ו סט"ו
שבת מכה בפטיש
160