שאלה:
תשובה:
כן. ובזהירות שלא להכנס למצבי סכנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
ספירת העומר מנהגי אבילות
267