שאלה:
תשובה:
החל מצאת הכוכבים, ניתן לשמוע מוזיקה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ סידור אדה"ז סדר הכנסת שבת
ל"ג בעומר שמיעת מוזיקה
381