שאלה:
תשובה:
מאחר וחובשים מסיכה מטעמי שמירה על הבריאות, היא נחשבת כלבוש ומותר ללכת ברשות הרבים כשהיא על הפנים. במקרה זה יש להזהר במיוחד שלא להוריד אותה מהפנים ולטלטל אותה מחוץ לרשות היחיד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י שו"ע (המחבר ו) אדמוה"ז סימן שא סעיף כה בעניין עשבי רפואה התלויים על הצוואר, ובעוד מקומות שם ובסימן שג.
קורונה שבת טלטול הוצאה
1783