שאלה:
תשובה:
הבעל קורא יעלה את כל העליות עם ברכה לפני ואחרי כל עליה. אם הס"ת נמצא במקום בו גרים כמה בני משפחה אחת - יכולים לעלות זה אחר זה מבלי לקראם בשמותיהם יש לוודא שהחזן או הבעל קורא יכול לראות את משתתפי המניין בעת התפילה (קדיש, ברכו, חזרת הש"ץ) וקריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י שו"ע סימן קמג סעיף ה, והצ"צ בשו"ת סי' לה אות ה ועוד, ראה שקו"ט בזה בתשובה מאת הרב משה קורנווייץ רב קהילת חב"ד הר יונה, ומרבני המכון.
קריאת התורה קורונה תפילה במנין
695