שאלה:
תשובה:
במצב הנוכחי יש לצמצם את כמות החמץ המיועד לשריפה ולהסתפק בפתיתים של הבדיקה (או כמות דומה), ואין חובה להוסיף את הלולב וכד'. למי שאינו יכול לצאת לשרוף את החמץ קיימים פתרונות מעשיים כגון לשרוף (בזהירות!) במרפסת, או על הגז בתוך סיר וכד' כמו בשרפת חלה. אמנם מי שחושש או אינו יכול לעשות כך, יכול להשליך את החמץ לבית הכיסא – העיקר שלא תהיה אפשרות להשתמש בו בשום אופן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תמ"ה ד-ה'
שריפת חמץ קורונה ערב פסח
1241