שאלה:
תשובה:
א. ניתן ללמוד ולערוך סיום על המסכתות הקטנות שנדפסו לאחר מסכת עבודה זרה. אפשר ג"כ על סדר שלם של משניות ולא על מסכת, אלא אם כן בשעת הדחק גדול ניתן לערוך סיום על לימוד מסכת משניות עם מפרש כמו ברטנורא או קהתי וכדו'. ב. אם עקב המצב לא היה ניתן ללמוד מסכת לסיום, יהי' ניתן לבקש מחבר שעורך סיום שישמע ממנו דרך הטלפון, וכדאי לזכותו בקניית דבר מאכל כפי שעושים בעירוב תבשילים, על מנת שיאכל מסעודת המצוה אחרי הסיום. ג. במקרה שלא שמע סיום כנ״ל, לא יצום לאור המלצת הרופאים בקשר עם מצב הקורונה. פסח כשר ושמח
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
תענית בכורות קורונה
916