שאלה:
תשובה:
חס וחלילה. השאלה אם יש כאן 'רק' איסורים מדרבנן או גם מדאורייתא.. אמנם הופץ פסק דין בנידון, אך לאחר מחילת כבוד החתומים, חלק מהם כבר חזרו בהם, ואילו האחרים, כלשונו של הרבי מה"מ בעניינים דומה (שימוש במיקרופון בשבת ועוד), או שלא יודעים מהי התכנה וכיצד היא עובדת, או שלא יודעים הלכות שבת ויו"ט, או שלא יודעים את שניהם... ואין זה דרך הצחות - לצערנו נראה שכנראה לא הסבירו והמחישו נכון את דרך הפעלת התכנה, שאין אפשרות שתעבוד ברצף ולא ליצור בה שום שינוי, וגם עצם הדיבור, הוא כמו דיבור למיקרופון שקולט ומשנה את האותות כתוצאה מכך, ויש עוד להאריך ואכמ"ל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לעניין המיקרופון ושינוי הזרם ראה "שערי הלכה ומנהג" חלק ב סימן קסז, מקורות נוספים ושקו"ט בגיליון 'התקשרות' 498 וש"נ.
קורונה יום טוב חשמל בשבת
1493