שאלה:
תשובה:
כאשר אין לגבר אפשרות לטבול במקווה, הרי שקיימות כמה אפשרויות, וניתן לבחור מהן את המתאימה לתנאי הזמן והמקום: א. טבילה בים או מעיין - כשאין חשש סכנה. ב. טבילה בבריכה פרטית (אפילו מתנפחת) או באמבטיה גדולה במיוחד - כאשר מכילות 350 ליטר ומחוברות לרצפה / הקרקע. ג. לטבילת עזרא וכד' - רחיצת תשעה קבים, דהיינו 12 ליטר שנשפכים על הגוף ברצף (כגון במקלחת, כאשר המים מגיעים מהברז או ה'טוש' בלי שמחזיקים אותו ביד) ד. במקום טבילות תוספת טהרה - לימוד משניות מסדר טהרות ומה טוב ממסכת מקוואות, נטילת ידיים. אם ניתן להשיג מקווה עפ"י האפשרויות הראשונות, אלא שהדבר כרוך במאמץ מיוחד ולא מתאפשר כל יום יש להעדיף מלבד טבילת עזרא את הטבילה א) שבת וחג ב) ערב שבת וחג ג) ימי חול המועד, ד) תענית ציבור ה) שני וחמישי. בערב שבת וחג, מלבד הטבילה במקווה, יש את המצווה לרחוץ גופו במים חמים וסבון, ויש לקיים אותה גם אם לא טובלים במקווה.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה שערי הלכה ומנהג חלק א סימן ל"ז, נדפס גם בשולחן מנחם חלק א' עמוד קמג ובעמוד יד (והעמודים שלפניהם)
טבילה קורונה מקוה
2438