שאלה:
תשובה:
אם מחזירים חברה יקרה יותר, זה איסור ריבית. חברה זולה יותר, אין איסור ריבית, אבל יכול להיות איסור גזל אלא אם כן המלווה מוכן לוותר על ההפרש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
גזל ריבית
248