שאלה:
תשובה:
כן, במוצאי ראש חודש אומרים וידוי גם קודם חצות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמג חלק ג עמוד
קריאת שמע שעל המיטה תחנון ראש חודש
194