שאלה:
תשובה:
כדי להתיר שימוש במסנן המים יש צורך באישור כשרות או אישור ממכון טכנולוגי הלכתי, כיוון שיכול להיות בזה (תלוי בסוג) כמה איסורים בשבת.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מלאכת בורר שבת
308