שאלה:
תשובה:
מאחר ולדעת רבים מפוסקי דורנו אין להכשיר כלי פלסטיק, ובנוסף, אלו שהתירו רק במקרה שהוא חלק לגמרי ללא חריצים (לא מצוי בד"כ בכלי משומש ובפרט בכיור) ועוד, לכן לכתחילה אין להשתמש בכיור זה אם לא ברור בוודאות שלעולם לא שפכו עליו משהו חם בחום שהיד סולדת בו (מעל 40 מעלות) . כל טוב
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: לאיסור - שו”ת אגרות משה ,יו”ד ח”ב סי’ צב, החילוק בין מחורץ לחלק - מנחת יצחק (ג, סי′ סז.) וציץ אליעזר (ר ד, סי′ ו)
כשרות הכשרת כלים
242