שאלה:
תשובה:
תוך כדי אמירת חצי קדיש.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: ספר המנהגים חב"ד ע' 34
167