שאלה:
תשובה:
לכתחילה נכון שלא יכנס לבית קברות של גויים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ב"י יו"ד סו"ס שע"ב, שו"ע שם ס"ב
בית קברות כהן טומאת כהן
359