שאלה:
תשובה:
במקרה כזה יכול לברך על איזה מהם שירצה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"י ס"ח
ברכות קדימה בברכות
375