שאלה:
תשובה:
אם כבר מבין ויודע לעשות זאת, זה בסדר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' ס"ו ס"ח, (בדיקת ביצים זה מנהג, ובפרט כיום שרוב ככל הביצים אינן מופרות)
ביצים דם קטן
369