שאלה:
תשובה:
אין בעיה לישון בחדר, כמובן שכשיש אפשרות למנוע מהיהודי לכבות את האור, יש לעשות זאת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"ו ס"ב
שבת מעשה שבת
420