שאלה:
תשובה:
לא, אדמו"ר הזקן כותב שלא לחבר עם קרסים ולולאות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י' סי"ח
ציצית כשרות הציצית
342