שאלה:
תשובה:
מותר לשבת על ספה העשוייה מצמר כשלבוש בבגד פשתן ואין בכך איסור של שעטנז, כיוון שהם שני דברים נפרדים ואין חיבור בין הצמר לפשתן.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע יו"ד סי' ש' ס"ד ובש"ך ס"ק י', ערוך השלחן שם סכ"ג - כ"ד
שעטנז
370