שאלה:
תשובה:
ברכת בורא נפשות אינה פוטרת ברכת מעין שלוש, ולכן יש לומר ברוך שם על הזכרת שם ה' לבטלה, ולחזור ולברך את ברכת על המחיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר"ו סי"ג, סדבה"נ פ"א סי"ח.
ברכות ברכה אחרונה
330