שאלה:
תשובה:
כיוון שאכל מזונות אין צורך לברך שנית, אלא אם כן עבר זמן רב.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדר ברכה"נ פ"ט סי"א - ט"ו, וראה סדר נט"י לסעודה סי"ז
סעודה ברכות ברכה ראשונה בית הכיסא
258