שאלה:
תשובה:
מי שברך המוציא על מאכל שברכתו שהכל לא יצא ידי חובה, ועליו לשוב ולברך את ברכת שהכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ סדר ברכה"נ פ"א ס"ב - ד'
ברכות ברכה ראשונה
332