שאלה:
תשובה:
ישנה מחלוקת הפוסקים האם אסור למול גוי כלל, או שהאיסור הוא רק למול בחינם אך בשכר מותר, למעשה ראוי להימנע ולא למול ילד גוי.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: רמ"א יו"ד סי' רס"ג ס"ה, ט"ז שם ס"ק ג, ש"ך שם ס"ק ח', שו"ת הר צבי יו"ד סי' רט"ו
ברית מילה
527