שאלה:
תשובה:
בדיעבד ברכת שהכל פוטרת את כל שאר הברכות, ולכן אין לברך שוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"א ס"ד
ברכות ברכה ראשונה
365