שאלה:
תשובה:
צריך להטביל ככל כלי הבא במגע עם אוכל. אלא אם כן מיוצר על ידי יהודים.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע יו"ד סי' ק"כ ס"א
כשרות טבילת כלים
454