שאלה:
תשובה:
אם באופן יחסי הכמות של היוגורט גדולה מהגרנולה כך שחלקי הגרנולה אינם מתחברים זה לזה - מותר, אם יש הרבה גרנולה כך שחלקי הגרנולה נדבקים אחד לשני באמצעות היוגורט ונהפכים למעין עיסה - אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"א סט"ז
שבת מלאכת לש
478