שאלה:
תשובה:
כן, מברכים דיין האמת בשם ומלכות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פי"ב ס"ח
אבילות ברכות
236