שאלה:
תשובה:
אין למכור לגוי טלית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ' ס"ו
טלית
395