שאלה:
תשובה:
אם לא עושים בכך שום פעולת הדבקה או הידוק בחוזק, מותר.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ש"מ ס"ד
שבת מלאכת כותב
380