שאלה:
תשובה:
כיוון שלא עושים בכך שום פעולת הדבקה, מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' ש"מ ס"ד
שבת מלאכת כותב
373