שאלה:
תשובה:
יש לעשות היכר חיצוני שיהיה ניכר שזה חלבי, או להכין כמות קטנה שתאכל באותו היום.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע ורמ"א יו"ד סי' צ"ז ס"א
כשרות בשר וחלב
653