שאלה:
תשובה:
יש לעשות היכר חיצוני שיהיה ניכר שזה חלבי, או להכין כמות קטנה שתאכל ביום אחד, כמובן שאם מכינים ומעבירים לאנשים אחרים יש לעדכן אותם שזה חלבי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע ורמ"א יו"ד סי' צ"ז ס"א
כשרות בשר וחלב
410