שאלה:
תשובה:
הדין בשבת הוא שמותר לכבות שריפה רק אם יש חשש סכנה, אם אין חשש סכנה אסור לכבות גם אם יגרם נזק ממוני גדול. ולכן כאשר השריפה נמצאת באזור שיש בתים רבים סמוכים, וכן כשיש חוטי חשמל וכדומה, כך שיש חשש סכנה יש לכבות את השריפה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ד סכ"ח
שבת מלאכת מכבה
375