שאלה:
תשובה:
המילים הקדוש ברוך הוא אינם טעונים גניזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' רע"ו ס"ט
גניזה שם השם
461