שאלה:
תשובה:
מותר, אין חיוב שהחפצים של היהודי ישבתו, ואין כאן בעיה של שכר שבת כיוון שמקבל את הכסף של שבת בהבלעה יחד עם ימי החול.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רמ"ו ס"א
שבת מעשה שבת
347