שאלה:
תשובה:
בדרך כלל חובת תיקון החלון היא על השוכר, כמו כל נזק בדירה שאינו כתוצאה מבלאי סביר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע חו"מ סימן שיד.
דיני ממונות שכירות
379