שאלה:
תשובה:
מותר. נהוג שלא אוכלים בשרי במשך שעה אחרי אכילת החלבי, אך אין בעיה לאכול פרווה שהתבשל בכלי בשרי ובתנאי שהכלי היה נקי משאריות בשר.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"ג, שם סי' צ"ה ס"ב
כשרות בשר וחלב
818