שאלה:
תשובה:
אפשר לשמוע את הברכה על הלחם משנה גם כשאוחז לפני נטילת ידיים, ויוצא ידי חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי הלו"מ ח"א עמ' רע"ו
שבת לחם משנה
550