שאלה:
תשובה:
לא, מה שאינו נוגע באוכל אינו צריך טבילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ק"כ ס"ד
כשרות טבילת כלים
407