שאלה:
תשובה:
אם המאכל עם כשרות מהודרת וכתוב עליו שהוא פרווה ניתן לאכול עם בשר, כיוון שהמוצר הוא פרווה גמור ללא חשש חלב. אך נכתב שעלול להכיל חלב, מפני הרגישות כמידע לאלרגנים שידעו שמיוצר באיזור שיש בו חלב או במקום בו יוצר חלב ואח"כ הוכשר לפרווה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
כשרות בשר וחלב
450