שאלה:
תשובה:
נוהגים שאחר נטילת הידיים כשחוזרים מבית עלמין אין מנגבים אותן, אלא מניחים את הידיים רטובות עד שיתייבשו מעצמן. וכתב הבן איש חי שאין זה משורת הדין אלא עושין כן כדי שלא יסיחו דעתם מזכרון המות, ולכן אם הוא בחורף שקר מאוד וקשה להשאיר את ידיו ללא ניגוב - רשאי לנגבם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בן איש חי שנה א' פרשת תולדות אות טז, וע"ע בספר חזון עובדיה על אבלות חלק א' עמודים שלא-שלב, ובספר הלכה ברורה חלק א' עמודים קא-קב
בית קברות נטילת ידיים
510