שאלה:
תשובה:
כאשר מסיר את המדבקה ממש בסמיכות לשעת האכילה אין בכך איסור בורר, כיוון שכך היא דרך האכילה וכפי שמותר להסיר קליפת פירות בשבת, אלא שיש להיזהר שלא לעבור על איסור מחיקה באותיות הכתובות על המדבקה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ביה"ל סי' שי"ט ד"ה הבורר פסולת, שש"כ (מהדורת תש"ע) פ"ג סל"ה, שבת כהלכה פי"ב סקל"ט
שבת מלאכת בורר
442