שאלה:
תשובה:
מלח שמונח בכלי פתוח שמניחים על השלחן בשעת האכילה ולוקחים ממנו בידיים אין להשתמש באותו כלי לבשרי וחלבי. מלחיה סגורה עם נקבים שמשתמשים בה כדי לתבל את התבשיל בשעת הבישול, לכתחילה טוב לייחד שני כלים אחד לבשר ואחד לחלב או להיזהר לא לערות ממנה ישירות על התבשיל, אלא באמצעות היד או כפית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סו"ס פ"ח, עיין בדי השלחן שם ס״ק קס״ה (שהזיעה עולה דרך הנקבים, אומנם כל הנ״ל לכתחילה אבל בדיעבד יש על מה לסמוך)
כשרות בשר וחלב
357