שאלה:
תשובה:
הרבי הורה לאשה שלא היה ידוע יום לידתה: "תבחר באחד דימי סגולה בכלל ישראל (יו"ט וכיו"ב)". .
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מענה מכ"ק אד"ש לגברת לאה פוטרפס ע"ה
יום הולדת
298