שאלה:
תשובה:
כיוון שיש תועלת בשחיטה זו הנעשית לצורך לימוד - מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז הל' צער בע"ח ס"ד, שמירת גו"נ ובל תשחית סט"ו
שחיטה בל תשחית צער בעלי חיים
331