שאלה:
תשובה:
אף שאסור לברך ולהזכיר שם שמים ללא כיפה, כאשר אדם בירך ללא כיפה יצא ידי חובה ואינו חוזר ומברך פעם נוספת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"א ס"ג, פסק"ת שם
ברכות
385