שאלה:
תשובה:
תנסו לברר מדוע אינו מוכן לסלוח. אם יש סיבה לכך, כגון שטוען שאתם חייבים לא משהו וכדומה, תשתדלו לפצות אותו. אם אין סיבה וביקשתם פעם פעמיים ושלוש ואינו סולח, אינכם חייבים לבקש יותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תר"ו ס"ב
בין אדם לחבירו
378