שאלה:
תשובה:
יש בזה בעיה של בורר בכלי בשבת, ואין ראוי להקל בזה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שש"כ (מהדורת תש"ע) פ"ג סס"ו, שבת כהלכה פי"ב סמ"ד
שבת מלאכת בורר
574