שאלה:
תשובה:
אין בעיה, לכתחילה צריך שישהה הבשר במלחו לפחות במשך שעה, אין הקפדה שלא ישהה יותר זמן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' ס"ט ס"ו
כשרות דם
282