שאלה:
תשובה:
א. מנהג ישראל שכאשר נכנסים לגור בבית עושים התוועדות־רעים, עם משתה ושמחה ואמירת לחיים. ב. בעת ההתוועדות ראוי לומר תפילות ודברי תורה וחסידות, לברכה להצלחה בבית בגשמיות וברוחניות. יש להרבות באמירת דברי תורה ותפילה. ג. בזמן חנוכת הבית נהוג להביא קבוצת ילדים שילמדו בבית אל"ף בי"ת, פסוקי תורה וכיוצא בזה, ומחלקים להם ממתקים.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ספר המנהגים חב"ד, עמוד 81. אגרות קודש חלק יד, עמוד שעט. צמת צדק שאלות ותשובות, חושן משפט, שער המילואים, סימן כט. שיחת פורים תשי"ב. ספר השיחות תשמ"ח חלק ב, עמוד 642.
חנוכת בית
476