שאלה:
תשובה:
א. מנהג ישראל שכאשר נכנסים לגור בבית עושים התוועדות־רעים, עם משתה ושמחה ואמירת לחיים. ב. בעת ההתוועדות ראוי לומר תפילות ודברי תורה וחסידות, לברכה להצלחה בבית בגשמיות וברוחניות. ויש להרבות באמירת דברי תורה ותפילה. ג. בזמן חנוכת הבית מביאים קבוצת ילדים שילמדו בבית אל"ף בי"ת, פסוקי תורה וכיוצא בזה, ומחלקים להם ממתקים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים חב"ד, עמוד 81. אגרות קודש חלק יד, עמוד שעט. צמת צדק שאלות ותשובות, חושן משפט, שער המילואים, סימן כט. שיחת פורים תשי"ב. ספר השיחות תשמ"ח חלק ב, עמוד 642.
חנוכת בית
261